top script4

תרגום פיננסי

תרגום פיננסי

אחד השירותים החשובים שאנו מציעים הוא תרגום פיננסי. תרגום בתחום הפיננסי מצריך, מעבר לידע ברמת שפת אם בשתי השפות, גם הכרות מקיפה עם התחום הפיננסי ועם המושגים השונים הקשורים בו. התחום כולל בין השאר תכנית עסקית, דוחות ומאזנים וגם תרגום תכנים לאתרי אינטרנט העוסקים בפיננסים. גם חוזים משפטיים בין חברות כוללים לעתים דוחות פיננסיים מקיפים ומצריכים ידע מקצועי הן בתחום המשפטי והן בתחום הפיננסי.

מדוע תרגום פיננסי משמעותי כל כך?

חברות רבות בארץ כוללות חברי דירקטוריון, משקיעים פוטנציאלים ומשקיעים קיימים מעבר לים. קבלת ההחלטות החשובות על השקעות ושינוי מגמות בחברה מתבצע על בסיס הנתונים הפיננסיים השונים המצטברים בחברה לאורך השנה. נתונים אלה מופיעים כדיאגרמות או כסכמות מספריות, אך כוללות גם תכנים טקסטואליים חשובים. תרגום פיננסי נכון ומדויק של מאזנים, של דוחות ושל דיווחים כספיים והיכולת לנתחם ולשנות מגמות בחברה בעת הצורך על בסיס הנתונים שהתקבלו יכול ליצור את ההבדל בין הצלחה ורווחיות לבין הפסד בשנים העוקבות.

תכניות עסקיות בשפה זרה

תחום נוסף הדורש תרגום פיננסי הוא בניית תכנית עסקית לחברה על מנת לגייס השקעה או הלוואה, כאשר לעיתים המקור מגיע מעבר לים. תרגום מקצועי של התוכנית העסקית יכול להוות את ההבדל בין השגת השקעה ממשקיעים פוטנציאלים או מאנג'לים (תומכים מסוג Angel) דוברי אנגלית, או יכולת הצגת התכנית לקרנות הון סיכון מעבר לים. לעיתים שותפים עסקיים מגיעים ממספר מקומות שונים בעולם והסכמה על תכנית עסקית אחת, בשפה האנגלית או בשפה אחרת, עם תרגום פיננסי מדויק יכולה לשמור על קו אחיד בבניית החברה ובהצגתה.

עמידה בתקנים חשבונאיים

אנו מעסיקים מתרגמים מקצועיים המתמחים בתרגום בתחום הפיננסי. לתחום זה יש משמעות במיוחד בהגשת דוחות של חברות, כאשר נדרש תרגום מדויק ביותר על מנת לעמוד בתקנים החשבונאים השונים. הבדל של מילה או שתיים בתחום יכול להוביל לתביעות מצד משקיעים פוטנציאליים שקיבלו החלטות על בסיס התוכן שהובן שלא כהלכה.

יש לכם פרוייקט מאתגר הדורש תרגום פיננסי מדויק בכל שפה? צוות המתרגמים המקצועי שלנו יוכל לספק לכם תרגום מדויק עם הגהה מקצועית לכל סוגי התכנים. צרו עמנו קשר עוד היום וקבלו הצעת מחיר משתלמת לתרגום תוכן פיננסי.

צור קשר
לפרטים 03-7730000