top script4

תרגום נוטריוני לצורכי מס

תרגום נוטריוני לצורכי מס יתבצע כאשר יש צורך לבצע תיאום מס ודיווח הכנסות בשתי מדינות שונות. התרגום חייב להיות מאומת על ידי נוטריון כדי שהמדינה אליה הוא מיועד תקבל אותו. מבחינת אופי העבודה, יש לבצע אותה רק עם חברה המתמחה בתחום ייעוץ מס ותרגום בדגש על היכרות עם מונחי המס השונים, כיוון שכל מילה שאינה במקום עלולה להוביל לתשלום גבוה – ולא רק מבחינה כספית.

במה שונה תרגום נוטריוני מתרגום רגיל?

תרגום נוטריוני לצורכי מס הוא תרגום עליו חותם נוטריון אשר מורשה לאשר אותו. כאשר המסמכים עוברים בין שתי מדינות שונות, מתעורר הצורך שאלו יאומתו על ידי גורם שמקובל על שתיהן – נוטריון. תרגום בלבד אינו מספיק, וגם לא חתימה של עורך דין, אלא אך ורק של מי שהוסמך כנוטריון. כמובן, ברגע שמדברים על תרגום נוטריוני לצורכי מס חשוב מאד למצוא מתורגמן המומחה בתחום זה, ולא רק אחד שמכיר את שתי השפות המדוברות בשתי המדינות.

מי צריך לבצע תרגום לצורכי מס?

תרגום נוטריוני לצורכי מס

  • בעלי עסקים במדינה בה אינם מתגוררים – ישנם אנשים רבים אשר מחזיקים בעסק שאינו נמצא במדינה בה הם שוהים. העסקים הללו יכולים להיות פיזיים, אך אין חובה שיהיו כאלה: הם יכולים להיות גם אינטרנטיים, ללא מקום מוגדר. במקרים כאלה יש צורך להעביר למדינת המגורים את כל פרטי ההכנסות בעזרת תרגום נוטריוני לצורכי מס.
  • אנשים אשר עברו למדינה חדשה באמצע שנת מס – אנשים אשר עברו באמצע השנה למדינה חדשה ידרשו לעתים לבצע תיאום מס ולהצהיר על הכנסותיהם במדינה בה שהו חלק מהשנה בצורה חוקית, ולכן יצטרכו להשתמש בשירות תרגום נוטריוני לצורכי מס.
  • שכירים המקבלים שכר מעבר לים – שכירים אשר עברו מדינה וממשיכים לעבוד עבור המדינה בה אינם מתגוררים יידרשו פעמים רבות להציג תרגום נוטריוני לצורכי מס. הסיבה לכך היא שיש צורך בהצהרה על ההכנסות ובתשלום חד פעמי של המס (כלומר: כדי להימנע מכפל מס).

החברה ממנה תרצו להזמין תרגום נוטריוני לצורכי מס

לא כל מתרגם ולא כל נוטריון יכול לבצע תרגום נוטריוני לצורכי מס. כיוון שלא מעט מונח על הכף, חשוב מאד לבחור בנוטריון מומחה המכיר היטב את התחום ושיש לו ניסיון רב בתרגום מסוג זה. אנו נוכל לספק לכם תרגום העונה על דרישות אלו.

צור קשר
לפרטים 03-7730000