top script4

תרגום נוטריוני

תרגום נוטריוני כאישור על אמינות המסמך

תרגום נוטריוני של מסמך מאפשר למעוניינים בכך להתייחס אל המסמך המתורגם בדיוק כפי שהיו מתייחסים למסמך המקורי. חותמת הנוטריון על האישור המצורף לתרגום מהווה גם אסמכתא משפטית לנכונות ולאמינות המוחלטת של התרגום. הנוטריון הוא אדם המוסמך על פי חוק לאשר נכונות של מסמך, בין אם מדובר בהסכם משפטי ובין אם מדובר בתצהיר של אדם. מרגע שחתם הנוטריון על נכונות התרגום של מסמך משפה אחת למשנה, הופך המסמך המאושר להיות תרגום נוטריוני למעשה.

בנוסף לביצוע תרגום נוטריוני או אישור שלו, מוסמך הנוטריון לבצע שורה של פעולות שמהותן אישור נכונות או אימות מוחלט של מסמכים, הסכמים שונים, תצהירים ואפילו אימות זהותו של אדם. מרגע שזכה המסמך לחותמת נוטריונית, הוא נחשב אמיתי ומקורי, ללא עוררין.

למה דווקא תרגום נוטריוני

ההתפתחות המהירה של אמצעי התחבורה הביאה לכך שהמעבר ממקום למקום על פני הגלובוס הוא כיום קל מאי פעם. במקביל, התפתחו אמצעי התקשורת באופן המאפשר זרימה מהירה של מידע ממקום אחד למשנהו. במצב הכאוטי הזה, קל מאד להעביר ממקום אחד למשנהו מסמכים שהתרגום שלהם הוא בלתי מדויק במקרה הטוב, או שגוי מיסודו במקרה הפחות טוב. מסמכים שהתרגום שלהם איננו מקצועי עלולים להטעות, ולעיתים אפילו לגרום נזקים. הסכם שלא תורגם בצורה טובה עלול להטעות את הצדדים החתומים עליו ולגרום לסכסוכים מיותרים. הדבר נכון הן בהסכמים מסחריים והן בהסכמים מדיניים.  

תרגום נוטריוני של מסמכים משפטיים, מסייע לגשר על פערי שפה ועל ההבדלים בתפישת העולם של שני אנשים, משתי ארצות שונות, המעוניינים להוציא לפועל עסקה או הסכם. תרגום נכון מביא להאחדה של מושגים משפטיים ומקצועיים הכלולים בהסכם. התרגום הנוטריוני מסייע לשני הצדדים להסכם, להבין אותו בדיוק באותה הצורה. זאת למרות שכל אחד מהצדדים נמצא במקום אחר על פני הגלובוס, ומחזיק בראיית עולם שונה מהשותף האחר להסכם.

תרגום נוטריוני ונטוריון

העשורים האחרונים הביאו איתם שינויים ניכרים בהתנהגות ובמבנה של אוכלוסיות שונות. המאפיין העיקרי של העת החדשה הוא תנועה מתמדת של אוכלוסיות ממדינה אחת לאחרת כמו גם תנועה בין יבשות שונות. מדינת ישראל קלטה גלי הגירה גדולים במהלך התקופה. רבים מהעולים החדשים הביאו איתם תעודות השכלה ותעודות אחרות. רק תרגום נוטריוני אפשר להם בעבר ומאפשר גם כיום, שימוש במסמכים הללו כהוכחה לידע וליכולות המקצועיות של המחזיק בהן. במקביל, אזרחים ישראלים המבקשים להגר למדינות שונות נדרשים להציג מסמכים שהתרגום שלהם אושר על ידי נוטריון.  מדובר הן במסמכי זיהוי והן בתעודות מקצועיות ואישורי השכלה.

תרגום נוטריוני של מסמכים איננו רק עניין פורמאלי. התרגום הנוטריוני מסייע להוציא לפועל עסקאות מורכבות והסכמים מסובכים. אם יש לך צורך בתרגום מסמך אישי, תעודות השכלה או הסכם מסחרי, הגעת למקום הנכון. זה הזמן ליצור קשר ואנו נספק לך תרגום נוטריוני של המסמך במהירות ובאחריות.

תרגום פלוס - הניסיון עושה את ההבדל גם בתרגום נוטריוני!

תרגום פלוס מומחים בתרגומים נוטריוניים בשפות עברית, אנגלית, צרפתית וספרדית.

 

לתרגום פלוס שירות ייחודי הכולל סריקת כל המסמכים הנוטריונים ושמירתם בדיסק קשיח יעודי וזאת בנוסף לשמירת המסמכים לפי התקנות.

בתרגום פלוס אנו מתרגמים במומחיות רבה ובלעדית את כל סוגי המסמכים: אימות חתימה בפני נוטריון, יפוי כח נוטריוני (כגון יפויי הכח הבלתי חוזרים אשר מתבקשים נוטלי המשכנתאות לחתום בפני נוטריון), יפוי כח בלתי חוזר, אימותי חתימה מגוונים, צוואה נוטריונית, תצהיר נוטריוני

שירות קבלת אפוסטיל במשרד המשפטים ובמשרד החוץ על דרישת הלקוח וצרכיו, אישור הסכמי ממון על פי חוק, תרגום נוטריוני (לדוגמא- אימות תרגום תעודות למיניהן. התרגומים נעשים מכל שפה ולכל שפה בשפות עברית, אנגלית, צרפתית וספרדית.

תרגום מסמכים ציבוריים (מסמכים שמדינה או רשות ציבורית סטטוטורית מנפיקה אותם לדוגמא: משרד החינוך לרבות אוניברסיטאות, מכללות, משרד הבריאות, המשרד לביטחון פנים, משרד המשפטים, משרד העבודה, תירגום מסמכים פרטיים - תעודת נישואין, תעודת גירושין, אישור העתק, אישורי הסכמי ממון, הכנת כתבי-הרשאה / יפויי כח למיניהם.

תרגומים נוטריונים?...הגעתם למקום הנכון!

ת ההבדל

צור קשר
לפרטים 03-7730000