top script4

תרגום משפטי

תרגום משפטי

תרגום משפטי של מסמך נוגע הן לעובדות הכלולות בו והן להבנה של רוח הדברים, כפי שהיא באה לידי ביטוי במסמך המתורגם. ישנם כמה סוגים של מסמכים הדורשים תרגום משפטי נאות. עם המסמכים הללו ניתן לכלול חוזים והסכמים שונים, כתבי תביעה והגנה, פסקי דין ותצהירים או חומר משפטי ומאמרים הנוגעים לענייני משפט או העוסקים בו.

תרגום משפטי והחשיבות שלו

תרגום משפטי של מסמך נוגע לכל ההיבטים הנובעים ממנו. עם ההיבטים הללו ניתן לכלול הן את ההיבטים העובדתיים והן את רוח הדברים. ההיבטים העובדתיים נוגעים למחויבויות, אם ישנן, שההסכם או המסמך המשפטי מייצג. כמו כן כוללים ההיבטים כאמור גם את שיטות הביצוע של ההסכם ואת האמצעים שיסייעו להוציא אותו לפועל. רוח הדברים כוללת את המטרות של ההסכם או המסמך ואת התוצאות הרצויות של הביצוע שלו בפועל.

תרגום משפטי של תצהירים הוא דוגמה לצורך לשקף לא רק את העובדות הכלולות בו אלא גם את רוח הדברים העולה ממנו. לעיתים קרובות, תצהיר של אדם עשוי לשמש כמוצג משפטי. כיון שכך, יש חשיבות עליונה בהבנת הכוונות מאחורי הדברים שהמצהיר חתם עליהם. תרגום לקוי עלול להעביר בצורה נאותה את העובדות, אבל לשגות לחלוטין בהבנת רוח הדברים והסיבות שהביאו את המצהיר לבצע מעשים מסוימים או לומר דברים כאלה ואחרים. באותה המידה, תרגום משפטי של חומר לימודי או חומרי עזר ומאמרים, חייב להיות כזה שיהיה נאמן לכוונת המחבר.

תרגום משפטי של הסכמיםתרגום משפטי ותרגום מסמכים משפטיים

תרגום משפטי של הסכמים צריך לשקף הן עובדות נכונות והן את הכוונות של הצדדים החתומים על ההסכם. מחלוקת על מילה או אפילו על אות אחת בהסכם עלולה להשפיע באופן מהותי על התוצאות שלו. אחת הדוגמאות היותר מוצלחות לאמור לעיל היא החלטה 242 של האו"מ, לאחר מלחמת ששת הימים. הנוסח הצרפתי גורס ש"על ישראל לסגת מהשטחים שנכבשו..." בעוד הנוסח האנגלי גורס ש"על ישראל לסגת משטחים שנכבשו..." אות אחת, עולם ומלואו. (מדינת ישראל, אגב, הכירה רק בנוסח האנגלי. מדינות ערב, כמובן, הכירו רק בנוסח הצרפתי).

אף שהדבר נראה ייחודי, תרגומים עם הדגשים שונים לאותו ההסכם הם נפוצים למדיי ביחסים בין לאומיים ומסייעים לגישור על מחלוקות. תרגום משפטי שגוי של הסכמים מסחריים, לעומת זאת, עלול לפגוע קשות בחלק מהחותמים על ההסכם, או אפילו בכולם. לדוגמה – חברה המקבלת בלעדיות להפצת מוצר באזור מסוים – לדוגמה במחוז תל אביב. אם בנוסח האנגלי יהיה רשום שתחום הבלעדיות נוגע ל""DISTRICT של תל אביב, הרי שמדובר רק בת"א גופא. אם התחום נובע ל""COUNTY, הרי שמדובר כאן בתל אביב והסביבה. שתי המילים הללו, אגב, עשויות להיות מתורגמות בעברית למילה "מחוז". הראשונה מצומצמת יותר והשנייה מרחיבה.

תרגום משפטי נכון עשוי לסייע בהגדלת הרווחיות של העסק וביישור ההדורים בין הצדדים להסכם. אם יש לך צורך בביצוע תרגום משפטי להסכם או למסמך משפטי אחר, הגעת למקום הנכון. כדאי לפנות אלינו כבר כעת ולקבל את המיטב, הן בשירות והן באיכות.


לסיכום: תרגום פלוס מקפידה על התאמה מלאה בין המתרגם לבין מהות העבודה דבר המשפיע על איכות וההתאמה המקסימלית למקור. בתרגום פלוס ישנה זיקה וניסיון רב בתחום המשפטי ובעל החברה הינו נוטריון בעל ניסיון רב שנים.

ההבדל הינו בדקויות המשפטיות

לא על התרגום לבדו כי אם בקיאות אולטימטיבית ושליטה אבסולוטית בשפה המשפטית ואף בסלנג ובמינוחים ייחודיים, הם אלה שמבדילים בין תרגום משפטי מושלם לתרגום משפטי.

מומחים לכל סוגי התרגומים המשפטיים:

חוזים והסכמים

כתבי תביעה והגנה 

רישוי חברות

פסקי דין ותצהירים

סיכומים משפטיים ומאמרים

תרגום פלוס מתרגמים לכל שפה ומכל שפה

התרגום המשפטי בשפות השונות מצריך ידע עצום ודיוק מוחלט ובעיקר הבדלה בין הדקויות המשפטיות השזורות בכל שפה כך שתרגום משפטי בצרפתית יהיה שונה במהות מתרגום משפטי באנגלית ועל כך אנו נותנים את הדעת והניסיון עושה את ההבדל.

 צריכים לתרגום מסמך משפטי? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

צור קשר
לפרטים 03-7730000