top script4

תרגום מסמכים

בתרגום פלוס אנו מתרגמים במומחיות רבה ובלעדית את כל סוגי המסמכים: אימות חתימה בפני נוטריון, יפוי כח נוטריוני (כגון יפויי הכח הבלתי חוזרים אשר מתבקשים נוטלי המשכנתאות לחתום בפני נוטריון), יפוי כח בלתי חוזר, אימותי חתימה מגוונים, צוואה נוטריונית, תצהיר נוטריוני

שירות קבלת אפוסטיל במשרד המשפטים ובמשרד החוץ על דרישת הלקוח וצרכיו, אישור הסכמי ממון על פי חוק, תרגום נוטריוני (לדוגמא- אימות תרגום תעודות למיניהן. התרגומים נעשים מכל שפה ולכל שפה בשפות עברית, אנגלית, צרפתית וספרדית.

תרגום מסמכים ציבוריים (מסמכים שמדינה או רשות ציבורית סטטוטורית מנפיקה אותם לדוגמא: משרד החינוך לרבות אוניברסיטאות, מכללות, משרד הבריאות, המשרד לביטחון פנים, משרד המשפטים, משרד העבודה, תירגום מסמכים פרטיים - תעודת נישואין, תעודת גירושין, אישור העתק, אישורי הסכמי ממון, הכנת כתבי-הרשאה / יפויי כח למיניהם.

תרגום פלוס - הניסיון עושה את ההבדל

 

צור קשר
לפרטים 03-7730000