top script4

תרגום כתב יד

תרגום כתב יד

תרגום כתב יד דורש מיומנות רבה בזיהוי כתב יד בלתי קריא ובהבנת התוכן הכתוב, גם אם יש בטקסט המקורי שגיאות כתיב או משפטים שלמים שאינם מנוסחים באופן נהיר. פעמים רבות נדרש תרגום לתוכן שנכתב בכתב יד לפני מאה או מאתיים שנים, כמו מכתבים שנשארו מקרובי משפחה רחוקים, מתכונים ישנים או הסכמים שנכתבו ביד ומעולם לא הוקלדו. לעיתים מדובר בהקלדה ובתרגום של סיכומי ישיבות או מסמכים רפואיים שנכתבו במהירות, ומלאכת פענוח הכתב קשה יותר מהתרגום עצמו לשפה נוספת. עם כל האתגרים הללו המומחים שלנו מתמודדים בהצלחה שנים רבות. עם כל תוכן שתורגם, הם מגלים יותר ויותר מיומנות בהבנת כתבי יד שנכתבו במהירות על ידי מאות אנשים לאורך הזמן.

מתרגמים את המכתבים הישנים של סבא רבא

תרגומים אלה הם המרגשים ביותר: נגיעה בעולמם של הקרובים הרחוקים, מפולין, מרוסיה, מגרמניה או מארה"ב. הבנה של התכנים הכתובים בכתב יד צפוף, לעיתים מחובר, של אותו קרוב משפחה רחוק וגילוי כל הסודות הנפלאים הנכללים בתוכו. אנו שותפים לחוויות מרגשות רבות הנובעות מתרגומים של כתבי יד ישנים, ומהגילויים המשפחתיים רבי העוצמה הנחשפים לראשונה באמצעות מתרגם מיומן המכיר את הז'רגון בו השתמשו במדינת המקור לפני זמן כה רב. כתבי יד רבים ביידיש מזכירים את השפה העברית, אך אינם נהירים למי שאינו דובר את השפה. תרגום של התכנים מיידיש לעברית יכול לתת לכם גישה לתכנים חשובים.

תרגום סיכומי ישיבות או סיכומים רפואיים

ישיבות רבות בארץ או במדינות מעבר לים זוכות לתיעוד ולסיכום הנכתב בכתב יד. פעמים רבות נדרש תרגום ישיר של סיכומי הישיבות או של ההסכמים שנכתבו במהירות בכתב יד, לשפה אחרת. גם תיעוד של רישום שנכתב במטוס באופן ידני או מכתבים ומסמכים שונים שנכתבו בתנאים בהם מדפסות לא היו בנמצא זקוק לעיתים לתרגום מקצועי. בחברה אנו מעסיקים מומחים בתחומים שונים המסוגלים לתרגם ישירות מכתב היד ללא צורך להקליד מראש את כל התכנים בשפת המקור.

תרגום מסמכים בכתב יד המסייעים לקבל אזרחות במדינות אירופאיות

מסמכים ישנים כמו תעודות לידה, נישואין או פטירה הכתובים בגרמנית או בפולנית יכולים לסייע לצאצאי תושבי אותן מדינות החיים בארץ לזכות באזרחות אירופאית. המדינות השייכות לגוש היורו מאפשרות לעבוד בתחומן או בתחומי מדינות שכנות השייכות גם הן לגוש. תרגום של מסמכים אלה הכתובים בכתב יד יכול להוות הוכחה לקשר המשפחתי ולסייע בידי הגורמים המשפטיים במדינה בבקשת האזרחות. אנו מתמחים בתרגום כתב יד של מסמכים אלה, שלעיתים לא הודפסו או הוקלדו באמצעות מכונת כתיבה מקצועית, ומסוגלים לעזור לכם לספק את ההוכחות הנדרשות.

זקוקים לתרגום כתב יד? פנו אלינו עוד היום ונשמח לתת לכם הצעה משתלמת לתרגום התוכן. אין כמו נגיעה בעבר המשפחתי כדי להתחבר לדורות הקודמים.

צור קשר
לפרטים 03-7730000